Philosophical intuition

Philosophical intuition

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.07.1925