Polish academic journals

Polish academic journals

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.03.1925