Polish Naval Academy

Polish Naval Academy

Letter to Kazimierz Twardowski written 17.09.1922