print issue

print issue

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.03.1923