Spór o istnienie świata między realizmem a idealizmem

Spór o istnienie świata między realizmem a idealizmem

List of works written 04.11.1952