Sprawa formy i treści w dziele literackim

Sprawa formy i treści w dziele literackim

List of works written 04.11.1952