Stanowisko teorii poznania w systemie nauk filozoficznych

Stanowisko teorii poznania w systemie nauk filozoficznych

Application for the appointment as professor written 11.02.1931

Application for the appointment as professor written 31.05.1932

List of works written 04.11.1952