state post

state post

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.05.1919