Tarski's dissertation

Tarski's dissertation

Letter to Kazimierz Twardowski written 23.07.1935