teoria idelaności wartości

teoria idelaności wartości

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 22.01.1967