? Treter

? Treter

Letter to Kazimierz Twardowski written 05.09.1924