Wartości twórcze myśli religijnej polskiej

Wartości twórcze myśli religijnej polskiej

Habilitation resolution written 12.02.1925