Zagadnienia tkwiące w problemacie idealizmu i realizmu

Zagadnienia tkwiące w problemacie idealizmu i realizmu

Application for the appointment as professor written 31.05.1932

List of works written 04.11.1952