Ze studjów nad zagadnieniem formy i treści dzieła sztuki

Ze studjów nad zagadnieniem formy i treści dzieła sztuki

List of works written 04.11.1952