Kazimierz Wyka, Bronisław Baczko, Witold Kula

Kazimierz Wyka, Bronisław Baczko, Witold Kula

Letter from Kazimierz Wyka, Bronisław Baczko and Witold Kula written 16.12.1966