1913

1913

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.01.1928