1920

1920

Letter to Kazimierz Twardowski written 15.05.1924