1921

1921

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.05.1925