1923

1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.01.1928