1925

1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 17.08.1924