A plurality of realities

A plurality of realities

Letter to Kazimierz Twardowski written 16.08.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.11.1922