Charles Lalo

Charles Lalo

Letter to Kazimierz Twardowski written 15.02.1928