clear thinking

clear thinking

Letter to Kazimierz Twardowski written 17.12.1920