? Cohen

? Cohen

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.11.1927