conference in Osieczna

conference in Osieczna

Letter from Tadeusz Czeżowski written 13.12.1956