Człowiek i czas

Człowiek i czas

List of works written 04.11.1952