diphtheria

diphtheria

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.04.1919