Eugeniusz Romer

Eugeniusz Romer

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.11.1924

Postcard to Kazimierz Twardowski written 24.08.1936