foreign stay

foreign stay

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.11.1927