Galicia

Galicia

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.06.1917

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.03.1925