Galician Savings Bank

Galician Savings Bank

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.11.1934

Letter from Kazimierz Twardowski written 26.11.1934