habilitation proposal

habilitation proposal

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.03.1925