home city

home city

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.04.1919