Husserl's retirement

Husserl's retirement

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.01.1928