impression of congress

impression of congress

Letter to Kazimierz Twardowski written 09.09.1934