invitation from Husserl

invitation from Husserl

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.01.1928