Jerzy Eugeniusz Płomieński

Jerzy Eugeniusz Płomieński

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 08.03.1949