Lesser Poland

Lesser Poland

Letter to Kazimierz Twardowski written 17.09.1922