ministerial scholarship

ministerial scholarship

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.03.1922