Ministry nomination

Ministry nomination

Letter to Kazimierz Twardowski written 15.05.1924