Monachomachji humanistycznej ciąg dalszy

Monachomachji humanistycznej ciąg dalszy

List of works written 04.11.1952