non-academic purposes

non-academic purposes

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.03.1922