? Nowicki

? Nowicki

Letter to Kazimierz Twardowski written 21.12.1927