O niektórych twierdzeniach R. Odebrechta

O niektórych twierdzeniach R. Odebrechta

List of works written 04.11.1952