offprint of an article

offprint of an article

Letter to Kazimierz Twardowski written 18.02.1923