Perspektywa czasu w poezji

Perspektywa czasu w poezji

List of works written 04.11.1952