Polish Consulate

Polish Consulate

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.01.1928