PTP

PTP

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.10.1920