redesignation

redesignation

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.05.1925