spirit of Lviv

spirit of Lviv

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.04.1919